Gemi Admaları Sağlık Raporu
Tatilde diyaliz
muğla saç ekimi
 • Güzellik Merkezi
 • Güzellik Merkezi
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Mermaris Yücelen Hastanesi
 • Mermaris Yücelen Hastanesi
Online İşlemler

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları politikasının amacı, grup çalışanlarının görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

 

Hastanemizde işe başlayan tüm çalışanlarımıza oryantasyon programı düzenlenmektedir. Oryantasyon Sistemi'nin amacı, Hastanemiz değerlerini, kurum kültürünü, çalışma ilkelerini ve temel çalışma politikalarını yeni çalışanlara aktarmaktır. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza, Hastanemiz şirketleri tanıtılmakta, diğer çalışanlarla tanışmaları sağlanıp hem işe hem de şirkete adaptasyonları kolaylaştırılmaktadır.
Bunun dışında bölüm ve sorumluluklar bazında değişkenlik gösteren kurum içi eğitimlerimiz mevcuttur. İhtiyaç duyulduğunda çalışanlar için dışarıdan eğitimler organize edilerek personelin kişisel gelişimine destek sağlanır.

 

Hastanemiz insan kaynakları politikasının ilkeleri:

 

 • İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve personeli işin gereğine göre eğitmek ve yetiştirmek,
   
 • Personelin yaratıcılığını, girişimciliğini, başarı ve çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek, buna ilişkin sistemler geliştirmek, personelin grup amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, grubun hizmet kalitesini yükseltecek ve yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı ve çalışma şartları sağlamak,
   
 • Personelin gruba sadakat ve bağlılığını artırmak, aynı grupta çalışma bilincinin oluşturulması ve güçlendirilmesi için grup çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak, grupta çalışmayı özendirici hale getirmek,
   
 • Personelin kişiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kişisel yönden yetişme ve gelişme bakımından eşit ve uygun imkânlar sağlamak,
   
 • İstihdam edilecek personelin seçiminde, grubun çalışma esas ve usullerine ilişkin ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak,
   
 • İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin katılımını sağlamak, personelin düşünce, görüş ve önerilerini Hastane yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak, bu çerçevede haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek ve diğer tedbirleri almak.